17.01.2024

Türkİye’nİn kıyı İllerİnde tarımsal arazİ kullanımı, 1990-2020
Ulaş Karakoç

Türkiye’nin kıyı illerinde tarımsal arazi kullanımı, 1990-2020

Ulaş Karakoç

17 Ocak 2024 19.00

Konuşma, AVTO

 

Kıyı bölgelerinde arazi kullanımı, on yıllardır kentin yayılmasına sebep olan konut, ticari ve sanayi alanların genişlemesiyle şekillendi. Günümüzde ise iklim değişiminin ani hava değişimleri, erozyon, sel ve fırtınalar yoluyla kıyı habitatlarını dönüştüreceği düşünülüyor. 

Ulaş Karakoç sunumunda Türkiye kıyılarındaki toprak kullanım biçimlerinde son otuz yılda gözlenen değişimlere odaklanacak. Resmi istatistikler aracılığıyla tarla bitkileri, sebze, meyve ve örtü alanı dağılımında sahil illerindeki değişim ayrıntılı bir veri çalışması biçiminde özetlenecek. Karakoç tarımsal faaliyetin yoğun olduğu kıyı illerinde gıda üretimine ayrılmış alanları, iklim değişimi karşısındaki kırılganlık perspektifinden incelenecek. 

Ulaş Karakoç, İstanbul Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yardımcı doçent olarak görev yapıyor. Uzmanlık alanları Kalkınma Ekonomisi, Sürdürülebilir Tarım, Bölgesel Kalkınma ve Ekonomik Tarihtir. Araştırmaları, İstatistiksel Modelleme, Nedensel ve Tahminsel Çıkarım, Mekânsal Analiz, Bayesian Çıkarım ve R programlama konularında geniş bir yelpazeye yayılır.

Kıyılar araştırması, British Council Yaratıcı İş Birlikleri Hibe Programı kapsamında desteklenmektedir.