sergi

YER-DEĞİŞTİRMEK
Mesut Lizor

 

Mesut Lizor gerçekleştireceği ders performans dizisinde, gazete formatında ütopya romanı olan Yer-değiştirmek (2017) adlı yapıtını anlatacak. Gelecekten bugüne gelen gazetede o günün  toplumunun kendine özgü sorunlarına dair haberler yer almaktadır.

Yazara göre bütün kötülüklerin kaynağı sabitlik ilkesidir. Gerek çalışma hayatında gerekse ruhsal yapıda sabit kalma isteği çürüme belirtisidir. Rotasyon toplumunda bu temel sorunun aşılması için istisnasız bütün yurttaşların belli zaman aralıklarıyla bir işten başka bir işe yerdeğiştirmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda ideal toplumun modeli olarak ütopya şu şekilde formüle edilmiştir:

YER-DEĞİŞTİRMEK

İŞE

GÖRE

Bu temel ilkeye göre 1992 yılında adı Rotasyon olan özgürleşmiş bir toplum kurulmuştur. Siyaset yerine hakikat tartışmaların yapıldığı bu ülkede yurttaşlar Rotasyon’un ihtiyacına göre farklı meslekler arasında geçiş yaparlar….

Lizor Ütopya’nın adını ve olaylarını nasıl bulduğunu, bu süreç içersinde hangi kavramları kullandığını, özgürlükçü iktisadi modelin gerçekleşmesi için gerekli gördüğü idari ve toplumsal reformları altı hafta sürecek ders dizisinde açacaktır.

AVTO’da düzenlenecek olan Yer-Değiştirmek konuşmalarının dili Türkçe olup, kurgusal haber ajansı AR-GE 7* iş birliğiyle gerçekleşmektedir. AVTO, Yer-Değiştirmek’in uzantısı olarak konuyla bağlantılı bir dizi konuşmaya ev sahipliği yapacak ve ilgili olan herkese açık olacaktır (mekân sağlayıcı olarak ilgili etkinlik başvurularına açık olacaktır).

*Haftalık gazete Yer-Değiştirmek, araştırma ekibi ARGE-7 tarafından yayına hazırlanmaktadır.