sergi

ŞAKA YA DA ŞEKER
Deniz Eroğlu

18.01.2019 – 04.03.2019

Şaka ya da Şeker, bir şekerleme dükkanı mizanseni olarak tasarlanmış bir sergi konseptidir. İçeriği, serginin yeri ve zamanı göz önüne alınarak, Türkiye-Danimarkalı sanatçı Deniz Eroğlu tarafından oluşturuldu. Şekerler, bu dükkanda satılmak yerine ücretsiz olarak verilir.

Serginin başlığı bir Cadılar Bayramı geleneğine referans verir. 31 Ekim akşamı fantezi karakteri kılığına girmiş çocuklar komşularından kapı kapı dolaşıp şeker toplarken “Şaka mı şeker mi?” sorusunu sorarlar. Bu istek aynı zamanda üstü kapalı bir tehdittir. Komşular hediye vererek cömertliklerini göstermedikleri takdirde ya başlarına bela gelir ya da türlü eşek şakalarına maruz kalırlar. İkram tek başına yeterli değildir. Sunulanların tatmin edici olmaması durumunda bu ritüel türlü haylazlıklar veya sembolik bir bela ile sonuçlanır.

Eroğlu, küratöryel müdahale ve hayal gücünün yardımıyla düşünce ve tatları birleştirerek duyusal bir deneyim oluşturmayı amaçlar. Farklı tatlar ve görsel öğelerin bir araya gelmesi ile meydana gelen “şekerlerin lisanı” eleştiri formüle etmeye ve sorular sormaya yarar. Şaka ya da Şeker, yazın, küratörlük ve çeşitli gastronomik çalışmaların tanımsız bir karışımıdır. Şekerlerin içeriğiyle ve bu içeriklerin düşüncelerle, hislerle ve hatıralarla olan ilişkileri üzerine denemeler yapan sanatçı, tatlar ve tarih yazımı arasında  bağlantılar kurar. Şaka ya da Şeker, geçmişi ve geleceği tararken bir yandan da teknolojiye olan bağımlılığın artışı, bireysel özgürlüklerin tartışılırlığı ve gün geçtikçe yaygınlaşan esaret duygusu gibi bugünün aciliyet teşkil eden meseleleri üzerine yoğunlaşır.