podcast

Pythia Gelecekler Okulu
Denis Maksimov | Avenir Institute

22.11.2020 – 02.07.2021

Pythia Gelecekler Okulu, bir sergi, öğrenme programı ve podcast serisidir. Avenir Institute tarafından yürütülen çalışma, geçerliliği olmasa da etkisini sürdüren gelecek tahayyülleri hakkında eleştirel bir bakış sunmayı amaçlar. Geleceğe ilişkin çoğul, kapsayıcı ve katılımcı bir anlayış önermek üzere yola çıkan çalışmanın başlığı, Delfi’deki Apollon Tapınağı’nın kahini, tapınağın başrahibesine atıfta bulunur. Delfi’nin kahini olarak da bilinen Pythia, getirdiği kehanetler üzerinden kendi zamanının geleceğini tasarlayan Antik Yunan’daki en güçlü figürler arasındaydı.

Denis Maksimov’un hazırlayıp sunduğu Pythia Gelecekler Okulu podcast serisi “avenirology” kavramı etrafında gelecek hakkında öznel bir anlayış geliştirmeyi amaçlar. Yedi bölümden oluşan bu seride, enstitünün yürütücülerinden Denis Maksimov, Avenir Institute’un geçmiş ve güncel çalışmalarını anlatacak. Her bir bölüm normallik, siyasi ilişkiler, gelecek bilimi, tarih yazımı ve dil gibi kolektif geleceğimiz üzerinde belirleyici etkisi olan konulara odaklanacak.

Bölümlerin tamamına www.avtoonline.org, Spotify, Google ve Apple Podcasts, üzerinden ulaşılabilir. Serinin bölümleri tek dilde, İngilizce yayımlanacaktır.