sergi

ÖTEKİ DÜNYADAN SİNYALLER: ASJA LĀCIS VE ÇOCUK TİYATROSU
Andris Brinkmanis

18.04.2019 – 31.05.2019

Letonyalı tiyatro yönetmeni ve pedagog Anna “Asja” Lācis’in (1891-1979) alternatif pedagoji alanındaki öncü çalışmalarını konu alan Öteki Dünyadan Sinyaller: Asja Lācis ve Çocuk Tiyatrosu AVTO’da açılıyor. Andris Brinkmanis’in küratörlüğünü yaptığı serginin odağında Walter Benjamin’in Lācis ile çalıştığı yıllarda birlikte yazdığı Proleter Çocuk Tiyatrosu Programı (1928) başlıklı makalesinde özetlediği ve kuramlaştırdığı Lācis’in savaş yetimleri ve evsiz çocuklarla yaptığı çığır açan tiyatro pratiği yer alıyor.

Lācis’in üretimleri ve Benjamin’le birlikte geliştirdiği anti-otoriter pedagojik estetik eğitim metodu, çalkantılı 1968 döneminde Almanya başta olmak üzere İtalya, İspanya, Fransa ve diğer ülkelerde genç nesillerce yeniden keşfedildi. Lācis’in çalışmaları günümüzde de bir referans noktası olarak önemini koruyor.

Asja Lācis, uzun kariyeri boyunca Almanya’da Bertolt Brecht, Max Reinhardt, Fritz Lang, Bernhard Reich, Erwin Piscator, Siegfried Kracauer ve Walter Benjamin, Rusya’da Fyodor Komisarjevsky, Vladimir Mayakovsky, Vsevolod Meyerhold, Vladimir Bill-Belotserkovsky, Sergei Eisenstein, Victor Shestakov, Dziga Vertov, Sergei Tretyakov ve Letonya’da Linards Laicens, Leons Paegle gibi birçok entelektüel, akademisyen ve sanatçıyla işbirliği içerisinde bulunarak avangart akımın ekolleri arasında önemli bir aracı rol üstlendi.

Lācis, çocuk tiyatrosu ile ilgili deneysel çalışmalarının yanı sıra çocuk sineması alanında da araştırmalar yaptı. Medyanın genç izleyiciler üzerindeki etkisini analiz eden ve bu alana katkıda bulunan ilk kişilerden biridir.

Eğer Augusto Boal’ın önerdiği gibi değişimin başlangıcı halihazırda estetik aracılığıyla sahip olunan bilginin kendisi ise bu serginin amacı da gerçekleştiği yeri ve zamanı göz önüne alarak günümüzün politik, ekonomik ve toplumsal koşullarında Benjamin tarafından ‘program’ başlığı altında toplanan ‘Lācis deneyiminin’ taşıdığı öğrenme ihtimallerini keşfetmektir.

Rihard Funts tarafından tasarlanan sergide Asja Lācis ve Walter Benjamin’in yanı sıra eğitim alanında çalışan diğer kuramcı ve araştırmacıların çocuk tiyatrosu ve alternatif pedagojik yöntemler hakkında yayınlanan yazıları ve projenin önceki sunumlarında gösterilen (Kassel’de Documenta 14, 2017 ve Riga’da Letonya Ulusal Kütüphanesi, 2019) arşiv belgeleri, fotoğrafları ve Lācis ile yapılan görüntülü bir röportaj da yer alıyor.

18 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında görülebilecek olan sergi süresince serbest kullanıma açık bir çalışma alanı olarak da işlev kazanacak olan AVTO konuşmalar, okuma grupları ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. Sergiye paralel olarak 20 Nisan Cumartesi saat 14.00’te SALT Açık Sinema’da Andris Brinkmanis, alternatif pedagoji ve Asja Lācis üzerine yaptığı araştırma hakkında bir konuşma gerçekleştirecek.