sergi

GEÇİCİ YEŞİL ALAN
Bert Theis

14.09.2018 – 29.10.2018

Farklı coğrafyalar ve politik koşullarda büyüyen neoliberal ekonomilere karşı güncel sanat ortamı içinde verdiği mücadeleyle tanınan sanatçı aktivist Bert Theis’in Türkiye’deki ilk sergisi Angelo Castucci ve Isola Ütopya (Milano, İtalya) küratörlüğünde AVTO İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

Bert Theis (1952-2016) kamusal alanda icraat odaklı çalışma yöntemleri benimseyen 1990’lar kuşağının sanatçılarındandır. Hayatı boyunca pratiğini kullanışlılığa yönelik geliştiren sanatçı üretimlerinin sergilenebilir olmalarından çok herkes tarafından kullanılabilir olmalarını amaçladı. Yaşamın her alanında hiyerarşik yapılara karşı muhalefet eden Theis, sanatçı-izleyici ilişkisini işbirliğine dönük eşitler arası bir yaklaşımla yeniden yapılandırmaya çalıştı. Sanat, eğitim veya aktivizm alanlarındaki faaliyetlerinde rol ve statüleri ne olursa olsun tüm tarafları eşit öneme sahip bileşenler olarak tanımaya önem vermiştir. Yaşamı boyunca sanat pratiğinin yararlılık ve işlevsellik kazanma olasılıklarını keşfetme konusundaki merakını koruyan Theis, birçok sivil toplum hareketinin örgütlenmesinde etkin rol oynamıştır.

Sergi, Geciçi Yeşil Alan adını Isola mahallesinin imara açılmasından önce Milano belediyesi tarafından alana getirilen tanımından alır.  2001 yılında Milano’da bulunan Isola ve çevre mahalleler kentsel dönüşümden geçirilerek inşa edilecek devasa bina ve komplekslerle “Moda ve Tasarım Projesi” adı altında soylulaştırılmak istenmiştir. Şehrin geleceği üzerinde yaşayan herkesin eşit hakkı olduğunu savunan Isola Art Project yıllardan beri herhangi bir bütçe ya da destek olmadan sivil bir inisiyatif olarak direnişini sürdürüyor.

Sergide Isola Art Project’in yıllardan beri süregelen şehre yönelik hak temelli mücadelesine dair yapıtlar, yayınlar ve belgeler bulunuyor. Tüm sergi alanını kapsayan alana özgü bir yerleştirme olan Aggloville, Theis’in öngördüğü orman tarafından işgal edilen kentin bir tasviridir. Aggloville’in bir parçası olan ses enstalasyonu ise ağaçların kapladığı bir şehri işitsel olarak tasavvur etme imkanı sunar. Theis’in çalışmaları sanatı siyasi bir mecra olarak kullanarak gündelik hayatı ve şehirleri daha yaşanılabilir hale getirmeye yönelik bireysel ve kolektif gayretin bir parçasıdır. Sergi süresince mekanda Theis’in yapıtlarıyla birlikte Mariette Schiltz’in başlangıcından itibaren Isola Art Project’in mücadelesini konu alan “Isola Nostra” belgeselinin gösterimi de devam edecek.